Propozice

Soutěžící / Přihlášení

 • Novinka! Doplnění propozic: Pro rok 2024 otevíráme zkušební třídu „malý speciál“, kde vozidlo musí splňovat veškeré body jako ve třídě 1. Výjimkou je pouze motor, může být domontované turbo, kompresor, nitro i blok motoru nemusí být původní, pokud jezdec jasně prokáže předem připraveným kódem motoru zdvihový objem. Ze zasedání schůze ÚAMK Tuning motor sprint se rozhodlo o doplnění stávajících propozic takto:
  1. Při technické kontrole vozidla si jezdec musí připravit doklady od vozidla a v nejasném případě prokázat zdvihový objem motoru kódem nebo jiným označením, které určuje jeho pravost.
  2. Žádáme všechny jezdce, aby byli maximálně ohleduplní a co nejvíce spolupracovali při ověřování pravosti a tímto nedocházelo ke zbytečnému zdržování technických přejímek. Při nezjištění původnosti motoru má technický komisař právo rozhodnout o zařazení do kategorie dle zjištěných skutečností. Efektivní prokázání pravdivosti povede nejen k vaší spokojenosti, ale také získáme více času na zlepšení podmínek pro váš závod.
  3. Startovní číslo je přiděleno na celý rok 2024, v případě ztráty bude jezdci vydáno nové startovní číslo pouze jednou, na další vydání startovních čísel bude zpoplatněno částkou 200 Kč.
 • Jsou povoleny závodní pneumatiky bez homologace pro všechny kategorie mimo dojezdová kola nebo jakákoliv pneumatika, která má nižší rychlostní index než je minimální rychlost v cíli.
 • Zúčastnit se může každý, kdo má více než 18 let a řidičské oprávnění na dané vozidlo.
 • Po vyplnění registrační přihlášky je nutné v co nejkratší době přistavit vozidlo ke kontrole pravdivosti uvedených údajů o vozidle.
 • Bez kontroly vozidla nebude soutěžící puštěn na start.
 • Přihlášení je možné pouze od 10:30 do 13:00.
 • Cena startovného za 3- 5 měřených jízd 600Kč.
 • Startovat je povoleno i s více vozidly, ale každé v jiné kategorii.
 • Na jednom vozidle mohou závodit max. 2 soutěžící.
 • Jedno vozidlo nemůže být zapsáno do více tříd.
 • K registraci je nutné se dostavit osobně i s vozidlem.
 • Soutěžící startuje pouze pod svým jménem a příjmením
 • Závodu se musí účastnit fyzicky a nesmí zapůjčit vozidlo při závodu jiné osobě na jeho registraci.
 • Při závodě je povinné použití bezpečnostních pásů.
 • Pořadatel má právo soutěžícího přeřadit do jiné kategorie podle pravdivosti údajů, maximální čas pro přeřazení a podání protestů je 30 minut po zveřejnění výsledné listiny.
 • Při ohrožování diváků, soupeřů nebo pořadatelů, bude soutěžící diskvalifikován.
 • Při zjištění nebezpečné závady na vozidle, nebude povoleno účastnit se závodů.
 • Průběh závodů je možné sledovat online na www.t-base.cz
 • Z důvodu nejisté situace časté změny v nařízení vlády, je možné že budeme muset předčasně ukončit seriál TMS. Z celkového počtu odjetých závodů se smažou dva nejhorší.
 • Na jednom vozidle mohou jezdit v každém jednom závodu seriálu TMS až dvě posádky řádně administrativně odděleny a označeny startovním číslem, které každá posádka musí mít viditelně umístěno na vozidle.
 • Není možné, aby na jednom vozidle jezdil více než jen jeden řidič – závodník, jehož jméno je řádně administrativně zaevidováno před závodem.
 • Dojde-li ke sporné situaci, je tento spor předložen řediteli závodu či hlavnímu pořadateli v jedné osobě, který rozhodně vždy dle svého vlastního uvážení. Ve složitějších sporných případech může ředitel závodu či hlavní pořadatel v jedné osobě ustanovit 3-člennou komisi, složenou z členů organizačního týmu a rozhodnout v rychlém většinovém hlasování o každém jednotlivém sporu.
 • V případě úniku oleje neprodleně tuto skutečnost nahlaste pořadateli a pořadatel odstraní z důvodu bezpečnosti.

Startovní číslo

 • Každý přihlášený obdrží startovní číslo, které platí na celý šampionát TMS 2024.
 • Soutěžící si umístí startovní číslo na pravé boční, zadní okno.
 • Bez startovního čísla není možné startovat.
 • Ztráta startovního čísla bude zpoplatněna částkou 200 Kč.

Časový harmonogram

 • Registrace do závodu začíná v 11:00 končí ve 13:00.
 • Začátek závodu je ve 14:00 až 17:00.
 • Pořadatel má právo na změnu časového plánu dle aktuální situace.

Dráha

 • Sprintovací dráha je vždy z asfaltového nebo betonového povrchu, délka tratě je od 120m do 402,3 m s minimální šířkou 5m v každém pruhu. Bezpečná šířka od dráhy je 6m z každé strany. Střed dráhy je vytyčen kuželi nebo pneumatikami a okraje závodní dráhy se skládají z kuželů nebo z ocelových, mobilních zábran. Začátek dráhy je označen nápisem START. Soutěžící je povinen zastavit před semaforem a na startovní čáru je naveden pomocí fotobuňky nebo startéra. Po obsazení pozic v obou drahách je závod odstartován zeleným signálem nebo startérem.
 • Konec dráhy je označen nápisem CÍL nebo šachovnicovým praporem.
 • Po projetí cíle je povinnost snížit rychlost max. na 20km/h a co nejdříve opustit dojezdový prostor ze sprintů a ukázněně se vrátit (bez gumování) na startovní čáru k dalším měřeným jízdám.
 • V cílovém prostoru je zakázáno driftovat nebo jiným způsobem zdržovat závod. Za nesportovní chování bude soutěžící diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

Body

 • 1. místo – 30 bodů
 • 2. – 24 bodů
 • 3. – 19 bodů
 • 4. – 15 bodů
 • 5. – 11 bodů
 • 6. – 8 bodů
 • 7. – 6 body
 • 8. – 4 body
 • 9. – 2 body
 • 10. – 1 bod

Poznámka:

 • Pokud startují méně než 3 posádky, přidělují se poloviční body.
 • Šampionem kategorie se stává závodník, který má nejvíce bodů.
 • V případě stejného počtu bodů, rozhoduje součet nejrychlejších časů ze všech závodů, přepočítán na 402m.

Kategorie

A – osobní automobily

Benzín

 1. do 1400
 2. 1400 – 1600
 3. 1600 – 2000
 4. 2000 – 2500
 5. 2500 – 3000
 6. 3000 – 3500
 7. 3500 – 4000
 8. nad 4000
 9. do 4000 4×4
 10. nad 4000 4×4

Diesel

 1. 1600 – 2000
 2. 2000 – 2500
 3. nad 2500
 4. do 2500 4×4
 5. nad 2500 4×4

Ostatní

 1. Veterán
 2. Hybrid/Elektro

B – závodní speciály

Speciál 2

 1. Benzín do 2000
 2. Benzín nad 2000
 3. Diesel do 2000
 4. Diesel nad 2000

Speciál 1 

 1. Benzín do 3500
 2. Benzín nad 3500

C – MOTO

 1. do 600
 2. do 1000
 3. nad 1000

 

A. osobní automobily

– koeficient pro přepočet benzínových motorů pro turbo kompresor a nitro je objem motoru x 1,7
– vozidlo musí vlastnit technický průkaz a platnou STK
– ráfky a pneumatiky se vzorkem jsou libovolné
– křídla, spojlery, difuzory jsou povoleny
– žádné okno nesmí být nahrazeno ničím co neurčil výrobce
– laminátové díly nejsou povoleny (kapoty, dveře, blatníky)
– výfuk je libovolný, ale musí být zachována původní délka
– je povoleno demontovat jedno světlo pro lepší přívod vzduchu
– v kapotě mohou být otvory pro nasávání vzduchu o max. velikosti 30 x 30 cm
– turbo libovolné velkosti, ale nesmí přesahovat kapotu
– mohou být použity libovolné chladiče, nesmí však přesahovat nárazník nebo kapotu
– úpravy motoru jsou povolené v plném rozsahu
– mohou se používat směsi do paliva
– v KAT. A nesmí startovat automobil z trubkového rámu nebo ocelových profilů
– vozidlo může být vybaveno ochranným rámem pouze v případě, že je zapsán v TP a je vybaveno všemi sedadly podle počtu míst v TP
– interiér musí být kompletní
– mohou být použity sportovní sedadla
– vozidlo nesmí být žádným způsobem odlehčené
– pokud nebude dodržena některá podmínka bude vozidlo přesunuto do KAT.B
Kategorie – VETERÁN
Musí být dodrženy podmínky kat. A, výjimka je pouze v bodech: vozidlo nemusí vlastnit – TP/stk.
Pouze prokazatelně podložit rok výroby.
Vozidlo musí být v dobrém stavu bez hloubkové koroze.
Muže startovat po schválení tech. komisařem.

B. závodní speciály

V této kategorii může startovat stroj s jakoukoliv úpravou karoserie i motoru. Každý stroj musí být vybaven odpérováním všech kol a bezpečnostním pásem. Rám (karoserie) musí být z výroby nebo vlastnit sportovní průkaz o testaci u AČR (předloží u přejímky).
Žádná úprava nesmí mít dopad na bezpečnost při závodě.
Minimální rozměry vozidla – šířka 145 cm, délka 280 cm, minimální váha 400 kg.
Ve vozidle bez střechy nebo čelního skla je povinná helma.
Nádrž na palivo nesmí být z plastových materiálů.
Doporučujeme hasící přístroj nebo hasící systém.

Protest

 • Podání protestu je možné po ukončení závodu ve lhůtě 30 minut, protest je zpoplatněn za hloubkovou kontrolu stroje ve výši 3000kč.
 • Soutěžící, na kterého byl podán protest je povinný technickému komisaři umožnit hloubkovou kontrolu vozidla a ihned přistavit jej do určeného prostoru.
 • Pokud se soutěžící ihned nedostaví, bude diskvalifikován bez nároku na vrácení peněz.

Diskvalifikace

 • Každý  jezdec má možnost se přesvědčit o svém zařazení do odpovídající kategorie jak po prezentaci, při závodě i na předběžných výsledcích. Po vyřešení předběžných výsledků je jediným opravným prostředkem špatného zařazení do kategorie diskvalifikace jezdce. (Přeřazení do jiné kategorie má za následek poškození jezdců v nové kategorii.)

Vyhlášení výsledků

 • Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na podiu 45 minut po ukončení závodu.
 • Účast na vyhlášení vítězů je věcí a ctí každého účastníka.
 • Při nepřevzetí výhry, pohár propadá.

Propozice – závody do vrchu

 

Soutěžící/Přihlášení

 • Zúčastnit se může každý, kdo má více než 18 let a řidičské oprávnění.
 • Po vyplnění registrační přihlášky je nutné v co nejkratší době přistavit vozidlo ke kontrole, bez kontroly nebude umožněn start.
 • Přihlášení je možné pouze od 8:00 do 11:00.
 • Cena startovného za 3-5 měřených jízd + dopolední tréning je 2000Kč.
 • Na jednom voze mohou závodit max. 2 jezdci.
 • K registraci je nutné se dostavit osobně i s vozidlem.
 • Pořadatel má právo soutěžícího přeřadit do jiné kategorie podle pravosti údajů.
 • Podání protestu je možné do 30 min po zveřejnění výsledků.
 • Řazení na start je dle pokynů pořadatele. Formulové vozy, vozidla VIP, vozidla, na kterém startují dva jezdci, mají přednostní start a nemusí dodržet frontu.
 • Kategorie A nepovoluje swap, ochranný rám nebo klec.
 • Interiér musí být kompletní.

 

 • Kategorie A
 1. do 1400
 2. do 1600
 3. do 2000
 4. do 2500
 5. do 3000
 6. do 3500
 7. do 4000
 8. nad 4000
 9. diesel do 2000
 10. diesel nad 2000
 • Kategorie B
 1. bez rozdílu zdvihového objemu a paliva
 2. formule SS/SC