Propozice

Soutěžící / Přihlášení

 • Novinka! Nově povoleny závodní pneumatiky bez homologace pro všechny kategorie.
 • Zúčastnit se může každý, kdo má více než 18 let a řidičské oprávnění na dané vozidlo.
 • Po vyplnění registrační přihlášky je nutné v co nejkratší době přistavit vozidlo ke kontrole pravdivosti uvedených údajů o vozidle
 • Bez kontroly vozidla nebude soutěžící puštěn na start
 • Přihlášení je možné pouze od 10:30 do 13:00
 • Cena startovného je 200kč za 3- 5 měřených jízd
 • Startovat je povoleno i s více vozidly, ale každé v jiné kategorii.
 • Na jednom vozidle mohou závodit max. 2 soutěžící.
 • Jedno vozidlo nemůže být zapsáno do více tříd.
 • K registraci je nutné se dostavit osobně i s vozidlem.
 • Soutěžící startuje pouze pod svým jménem a příjmením.
 • Při závodě je povinné použití bezpečnostních pásů.
 • Pořadatel má právo soutěžícího přeřadit do jiné kategorie podle pravdivosti údajů, maximální čas pro přeřazení a podání protestů je 30 minut po zveřejnění výsledné listiny.
 • Při ohrožování diváků, soupeřů nebo pořadatelů, bude soutěžící diskvalifikován.
 • Při zjištění nebezpečné závady na vozidle, nebude povoleno účastnit se závodů.
 • Průběh závodů je možné sledovat online na www.t-base.cz
 • Z jedenácti závodů bude zapocitano 8 závodů do celkového hodnocení.
 • Na jednom vozidle mohou jezdit v každém jednom závodu seriálu TMS až dvě posádky řádně administrativně odděleny a označeny startovním číslem, které každá posádka musí mít viditelně umístěno na vozidle.
 • Není možné, aby na jednom vozidle jezdil více než jen jeden řidič – závodník, jehož jméno je řádně administratovne zaevidováno před závodem.
 • Dojde-li ke sporné situaci, je tento spor předložen řediteli závodu či hlavnímu pořadateli v jedné osobě, který rozhodně vždy dle svého vlastního uvážení. Ve složitějších sporných případech může ředitel závodu či hlavní pořadatel v jedné osobě ustanovit 3-člennou komisi, složenou z členů organizačního týmu a rozhodnout v rychlém většinovém hlasování o každém jednotlivém sporu.

Startovní číslo

 • Každý přihlášený obdrží startovní číslo, které platí na celý šampionát TMS 2019.
 • Soutěžící si umístí startovní číslo na pravé boční, zadní okno.
 • Bez startovního čísla není možné startovat.
 • Ztráta startovního čísla bude zpoplatněna částkou 100 Kč.

Dráha

 • Sprintovací dráha je vždy z asfaltového nebo betonového povrchu, délka tratě je od 120m do 402,3 m s minimální šířkou 5m v každém pruhu. Bezpečná šířka od dráhy je 6m z každé strany. Střed dráhy je vytyčen kuželi nebo pneumatikami a okraje závodní dráhy se skládají z kuželů nebo z ocelových, mobilních zábran. Začátek dráhy je označen nápisem START. Soutěžící je povinen zastavit před semaforem a na startovní čáru je naveden pomocí fotobuňky nebo startéra. Po obsazení pozic v obou drahách je závod odstartován zeleným signálem nebo startérem.
 • Konec dráhy je označen nápisem CÍL nebo šachovnicovým praporem.
 • Po projetí cíle je povinnost snížit rychlost max. na 20km/h a co nejdříve opustit dojezdový prostor ze sprintů a ukázněně se vrátit (bez gumování) na startovní čáru k dalším měřeným jízdám.
 • V cílovém prostoru je zakázáno driftovat nebo jiným způsobem zdržovat závod. Za nesportovní chování bude soutěžící diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

Body

 • 1. místo – 30 bodů
 • 2. – 24 bodů
 • 3. – 19 bodů
 • 4. – 15 bodů
 • 5. – 11 bodů
 • 6. – 8 bodů
 • 7. – 6 body
 • 8. – 4 body
 • 9. – 2 body
 • 10. – 1 bod

Poznámka:

 • Pokud startují méně než 3 posádky, přidělují se poloviční body.
 • Šampionem kategorie se stává závodník, který má nejvíce bodů.
 • V případě stejného počtu bodů, rozhoduje součet nejrychlejších časů ze všech závodů, přepočítán na 402m.

Kategorie

A – osobní automobily

Benzín

1. Do 1400
2. 1400 – 1600
3. 1600 – 2000
4. 2000 – 2500
5. 2500 – 3000
6. 3000 – 3500
7. 3500 – 4000
8. Nad 4000
9. Do 4000 4×4
10. Nad 4000 4×4

Diesel

11. do– 2000
12. 2000 – 2500
13. Nad 2500
14. Do 2500 4×4
15. Nad 2500 4×4
16. VETERÁN do roku 1989
17. Hybrid/elektro

B – závodní speciály

18.benzín do 2000
19.benzín nad 2000
20.diesel do 2000
21.diesel nad 2000

C – MOTO

DO 350
Do 600
Do 1000
Nad 1000

A. osobní automobily

vozidlo musí vlastnit technický průkaz a platnou STK
– ráfky a pneumatiky se vzorkem jsou libovolné s minimální hloubkou dezénu 1mm po celé ploše
– nesmí být použita závodní pneumatika
– křídla, spojlery, difuzory jsou povoleny
– žádné okno nesmí být nahrazeno ničím co neurčil výrobce
– laminátové díly nejsou povoleny (kapoty, dveře, blatníky)
– výfuk je libovolný, ale musí být zachována původní délka
– je povoleno demontovat jedno světlo pro lepší přívod vzduchu
– v kapotě mohou být otvory pro nasávání vzduchu o max. velikosti 30 x 30 cm
– turbo libovolné velkosti, ale nesmí přesahovat kapotu
– mohou být použity libovolné chladiče, nesmí však přesahovat nárazník nebo kapotu
– úpravy motoru jsou povolené v plném rozsahu
– mohou se používat směsi do paliva
– v KAT. A nesmí startovat automobil z trubkového rámu nebo ocelových profilů
– vozidlo může být vybaveno ochranným rámem pouze v případě, že je zapsán v TP a je vybaveno všemi sedadly podle počtu míst v TP
– interiér musí být kompletní
– mohou být použity sportovní sedadla
– vozidlo nesmí být žádným způsobem odlehčené
– pokud nebude dodržena některá podmínka bude vozidlo přesunuto do KAT.B
Kategorie – VETERÁN
Musí být dodrženy podmínky kat. A, výjimka je pouze v bodech: vozidlo nemusí vlastnit – TP/stk.
Pouze prokazatelně podložit rok výroby.
Vozidlo musí být v dobrém stavu bez hloubkové koroze.
Muže startovat po schválení tech. komisařem

B. závodní speciály

– V této kategorii muže startovat stroj s jakoukoliv úpravou.
– Každý stroj musí být vybaven odpérováním všech kol a bezpečnostním pásem.
– Žádná úprava nesmí mýt dopad na bezpečnost při závodě.
– Minimální rozměry vozidla – šířka: 145 cm, délka 280cm . Minimální váha 400kg
– Ve vozidle bez střechy je povinná helma.

Protest

 • Podání protestu je možné po ukončení závodu ve lhůtě 30 minut, protest je zpoplatněn za hloubkovou kontrolu stroje ve výši 3000kč.
 • Soutěžící, na kterého byl podán protest je povinný technickému komisaři umožnit hloubkovou kontrolu vozidla a ihned přistavit jej do určeného prostoru.
 • Pokud se soutěžící ihned nedostaví bude diskvalifikován bez nároku na vrácení peněz.

Vyhlášení výsledků

 • Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na podiu 45 minut po ukončení závodu.
 • Účast na vyhlášení vítězů je věcí a ctí každého účastníka.
 • Při nepřevzetí výhry, pohár propadá.