Propozice

Soutěžící / Přihlášení

 • Novinka! Nově povoleny závodní pneumatiky bez homologace pro všechny kategorie.
 • Zúčastnit se může každý, kdo má více než 18 let a řidičské oprávnění na dané vozidlo.
 • Po vyplnění registrační přihlášky je nutné v co nejkratší době přistavit vozidlo ke kontrole pravdivosti uvedených údajů o vozidle
 • Bez kontroly vozidla nebude soutěžící puštěn na start
 • Přihlášení je možné pouze od 10:30 do 13:00
 • Cena startovného za 3- 5 měřených jízd 500Kč(bez registrace), 400Kč (s registrací).
 • Startovat je povoleno i s více vozidly, ale každé v jiné kategorii.
 • Na jednom vozidle mohou závodit max. 2 soutěžící.
 • Jedno vozidlo nemůže být zapsáno do více tříd.
 • K registraci je nutné se dostavit osobně i s vozidlem.
 • Soutěžící startuje pouze pod svým jménem a příjmením.
 • Při závodě je povinné použití bezpečnostních pásů.
 • Pořadatel má právo soutěžícího přeřadit do jiné kategorie podle pravdivosti údajů, maximální čas pro přeřazení a podání protestů je 30 minut po zveřejnění výsledné listiny.
 • Při ohrožování diváků, soupeřů nebo pořadatelů, bude soutěžící diskvalifikován.
 • Při zjištění nebezpečné závady na vozidle, nebude povoleno účastnit se závodů.
 • Průběh závodů je možné sledovat online na www.t-base.cz
 • Z důvodu nejisté situace časté změny v nařízení vlády, je možné že budeme muset předčasně ukončit seriál TMS. Z celkového počtu odjetých závodů se smažou dva nejhorší.
 • Na jednom vozidle mohou jezdit v každém jednom závodu seriálu TMS až dvě posádky řádně administrativně odděleny a označeny startovním číslem, které každá posádka musí mít viditelně umístěno na vozidle.
 • Není možné, aby na jednom vozidle jezdil více než jen jeden řidič – závodník, jehož jméno je řádně administratovne zaevidováno před závodem.
 • Dojde-li ke sporné situaci, je tento spor předložen řediteli závodu či hlavnímu pořadateli v jedné osobě, který rozhodně vždy dle svého vlastního uvážení. Ve složitějších sporných případech může ředitel závodu či hlavní pořadatel v jedné osobě ustanovit 3-člennou komisi, složenou z členů organizačního týmu a rozhodnout v rychlém většinovém hlasování o každém jednotlivém sporu.

Startovní číslo

 • Každý přihlášený obdrží startovní číslo, které platí na celý šampionát TMS 2022.
 • Soutěžící si umístí startovní číslo na pravé boční, zadní okno.
 • Bez startovního čísla není možné startovat.
 • Ztráta startovního čísla bude zpoplatněna částkou 200 Kč.

Dráha

 • Sprintovací dráha je vždy z asfaltového nebo betonového povrchu, délka tratě je od 120m do 402,3 m s minimální šířkou 5m v každém pruhu. Bezpečná šířka od dráhy je 6m z každé strany. Střed dráhy je vytyčen kuželi nebo pneumatikami a okraje závodní dráhy se skládají z kuželů nebo z ocelových, mobilních zábran. Začátek dráhy je označen nápisem START. Soutěžící je povinen zastavit před semaforem a na startovní čáru je naveden pomocí fotobuňky nebo startéra. Po obsazení pozic v obou drahách je závod odstartován zeleným signálem nebo startérem.
 • Konec dráhy je označen nápisem CÍL nebo šachovnicovým praporem.
 • Po projetí cíle je povinnost snížit rychlost max. na 20km/h a co nejdříve opustit dojezdový prostor ze sprintů a ukázněně se vrátit (bez gumování) na startovní čáru k dalším měřeným jízdám.
 • V cílovém prostoru je zakázáno driftovat nebo jiným způsobem zdržovat závod. Za nesportovní chování bude soutěžící diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

Body

 • 1. místo – 30 bodů
 • 2. – 24 bodů
 • 3. – 19 bodů
 • 4. – 15 bodů
 • 5. – 11 bodů
 • 6. – 8 bodů
 • 7. – 6 body
 • 8. – 4 body
 • 9. – 2 body
 • 10. – 1 bod

Poznámka:

 • Pokud startují méně než 3 posádky, přidělují se poloviční body.
 • Šampionem kategorie se stává závodník, který má nejvíce bodů.
 • V případě stejného počtu bodů, rozhoduje součet nejrychlejších časů ze všech závodů, přepočítán na 402m.

Kategorie

A – osobní automobily

Benzín

 1. Do 1400
 2. 1400 – 1600
 3. 1600 – 2000
 4. 2000 – 2500
 5. 2500 – 3000
 6. 3000 – 3500
 7. 3500 – 4000
 8. Nad 4000
 9. Do 4000 4×4
 10. Nad 4000 4×4

Diesel

 1. Do 1600
 2. 1600 – 2000
 3. 2000 – 2500
 4. Nad 2500
 5. Do 2500 4×4
 6. Nad 2500 4×4

Ostatní

 1. Veterán
 2. Hybrid/Elektro

B – závodní speciály

 1. Benzín Do 2000
 2. Benzín Nad 2000
 3. Diesel Do 2000
 4. Diesel Nad 2000

C – MOTO

 1. Do 600
 2. Do 1000
 3. Nad 1000

A. osobní automobily

– koeficient pro přepočet benzínových motorů pro turbo kompresor a nitro je objem motoru x 1,7
– vozidlo musí vlastnit technický průkaz a platnou STK
– ráfky a pneumatiky se vzorkem jsou libovolné
– křídla, spojlery, difuzory jsou povoleny
– žádné okno nesmí být nahrazeno ničím co neurčil výrobce
– laminátové díly nejsou povoleny (kapoty, dveře, blatníky)
– výfuk je libovolný, ale musí být zachována původní délka
– je povoleno demontovat jedno světlo pro lepší přívod vzduchu
– v kapotě mohou být otvory pro nasávání vzduchu o max. velikosti 30 x 30 cm
– turbo libovolné velkosti, ale nesmí přesahovat kapotu
– mohou být použity libovolné chladiče, nesmí však přesahovat nárazník nebo kapotu
– úpravy motoru jsou povolené v plném rozsahu
– mohou se používat směsi do paliva
– v KAT. A nesmí startovat automobil z trubkového rámu nebo ocelových profilů
– vozidlo může být vybaveno ochranným rámem pouze v případě, že je zapsán v TP a je vybaveno všemi sedadly podle počtu míst v TP
– interiér musí být kompletní
– mohou být použity sportovní sedadla
– vozidlo nesmí být žádným způsobem odlehčené
– pokud nebude dodržena některá podmínka bude vozidlo přesunuto do KAT.B
Kategorie – VETERÁN
Musí být dodrženy podmínky kat. A, výjimka je pouze v bodech: vozidlo nemusí vlastnit – TP/stk.
Pouze prokazatelně podložit rok výroby.
Vozidlo musí být v dobrém stavu bez hloubkové koroze.
Muže startovat po schválení tech. komisařem.

B. závodní speciály

V této kategorii může startovat stroj s jakoukoliv úpravou karoserie i motoru. Každý stroj musí být vybaven odpérováním všech kol a bezpečnostním pásem. Rám (karoserie) musí být z výroby nebo vlastnit sportovní průkaz o testaci u AČR (předloží u přejímky).
Žádná úprava nesmí mít dopad na bezpečnost při závodě.
Minimální rozměry vozidla – šířka 145 cm, délka 280 cm, minimální váha 400 kg.
Ve vozidle bez střechy nebo čelního skla je povinná helma.
Nádrž na palivo nesmí být z plastových materiálů.
Doporučujeme hasící přístroj nebo hasící systém.

Protest

 • Podání protestu je možné po ukončení závodu ve lhůtě 30 minut, protest je zpoplatněn za hloubkovou kontrolu stroje ve výši 3000kč.
 • Soutěžící, na kterého byl podán protest je povinný technickému komisaři umožnit hloubkovou kontrolu vozidla a ihned přistavit jej do určeného prostoru.
 • Pokud se soutěžící ihned nedostaví bude diskvalifikován bez nároku na vrácení peněz.

Vyhlášení výsledků

 • Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na podiu 45 minut po ukončení závodu.
 • Účast na vyhlášení vítězů je věcí a ctí každého účastníka.
 • Při nepřevzetí výhry, pohár propadá.